KOOS VAN DER ELSEN
“BOX OF ART / TRA FO XOB “
Subtitel;
Land             schappelijk’
‘Vriend       schappelijk’
‘Gemeen      schappelijk’

UIT                                          REK
BOX                                        OLD
ANI                                         NEW
MAL                                       BED
HU                                          MAN
In TRACO Weesp gewerkt aan een reactie op ZenBoxen. Na WimVonk's bloembedjes van schroefjes ,voorwerpjes op de houten vloer, waar ooit stellingkasten van een bedrijf stonden, via filmpje van Ee Damen met blauw dopje, schaduw en rood lijntje kwam MartinedeJong echt de ruimte in, volgde MarjavanPutten haar antwoord aan de wand en terug op klosjes garen, waarna Annechien Verheij haar lijntje tussen 2 kinderstoeltjes ruggelings aan het eind boven een gelaagd blaadjesbed hing. Vera de Groot vervolgens stopte het in een doos, een vrouwendoos, tot HermineStam in die doos binnenging en opnieuw begint. Via haar kreeg ik de ruimte ter beschikking welk resulteerd in een half mens /halfdier die op de kop een verstofte doos hooghoudt. Set#serieel was goed project mede dank zij de bedompte ruimte.
Koos van der Elsen '13SET#SERIEEL installation in estafette (like in the concept of cadavre exquis)
In TRACO Weesp worked on a reaction on ZenBoxen. After  WimVonk's flowerbeds with screws ,objects on a wooden floor ( which once stood cubbards for a compagny), then via asmall film of Ee Damen with blue plastic, shadow and red line came MartinedeJong really in the space up, followed MarjavanPutten her answer to the wall and came back to the box of sewing and textiles,there it was  Annechien Verheij connected her line between 2 childrenchairs turn backwards to the end above a layered bed of leaves. Vera de Groot in her case put it in a paperbxo, womenbox, till HermineStam entered in the box and started a new. From her I got the space to go on, which resulted in a half men /half animal upside down keeping a stuffed box high. Set#serieel was a good project , thanks also to the dence space wher it took place.
Koos van der Elsen '13